act fair! – oxfam

Oxfam heeft als ambitie een jongerenwerking opstarten in Gent-Dampoort. Ze zijn expert op het vlak van eerlijke handel, maar even goed op het vlak van klimaat- of genderrechtvaardigheid en werken ook hard om hun organisatie te dekoloniseren. Ze willen dan ook in Gent een jongerenwerking een voet aan de grond geven met hun project 'Act Fair'. Oxfam wilt samen met de jongeren projecten uitwerken over eerlijke handel, klimaat, gender, dekolonisatie... en willen met dit project een veilige haven creëren voor jongeren om met deze thema's in aanraking te komen, ermee aan de slag te gaan en ruimte te geven om hierover acties te voeren. Door het Act Fair project wordt er ook ruimte aangeboden aan de creatieve geesten die podcasts willen maken, teach-ins, flashmobs,… Oxfam wilt hen ook laten kennismaken met de barista's van KomAf Koffie en hen zo een mini-opleiding tot barista aanbieden.