Over EYC

In 2024 is Gent 'European Youth Capital'. Tijdens dit jaar nemen jongeren Gent over. 

We vinden (als stad) de stem van jongeren belangrijk. En zien hen dan ook als volwaardige partners om mee te bouwen, na te denken en te dromen over de stad van de toekomst. EYC is een mooie opportuniteit om hier nog wat verder in te gaan. Het hele jaar experimenteren we hoever we jongeren kunnen laten meebeslissen over die toekomst

De jongeren maken zelf het programma: via opencalls laten we hen een groot deel van het programma zelf invullen. Om dit in te vullen ondersteunen we hen, begeleiden hen in het traject, delen knowhow, …

We willen de stem van jongeren luider doen klinken: we ontwikkelen een verhalenplatform waar jongeren hun verhaal kunnen vertellen

De jongeren staan mee aan het roer: de raad van bestuur (20 van 24) bestaat volledig uit jongeren. Deze beslissen welke richting het project uitgaat, hoe de budgetten verdeeld worden, … .

Door internationale uitwisselingen willen we de lokale communities (jongeren en organisaties) verbinden met Europese jongeren en organisaties. Om op deze manier ook andere invalshoeken te leren kennen.

Het hele jaar staat dus in teken van de jongeren. Festivals, workshops, debatten, concerten, congressen, ... . Gent zal in 2024 dé hotspot en hangout zijn voor jongeren uit heel Vlaanderen en Europa.

Maar ... heb je zelf een idee? 

Laat het ons weten ... we helpen je verder.

missie

“We Are The City”, wij zijn de stad.  Wat een baseline was voor de Gentse kandidatuur, groeide uit tot een belangrijk statement.  Jongeren zijn en maken Gent.  

Participatie en co-creatie vormen de basis van ons Gents project, voor jongeren, maar vooral door jongeren.  Jongeren leven in een steeds meer diverse samenleving.  Gent wil iedereen mee aan boord ongeacht je afkomst, je genderidentiteit, je beperking. We zien opportuniteiten, geen barrières, inclusiviteit is de sleutel. 2024 wordt leuk, maar het moet niet alleen leuk zijn, we willen een basis leggen voor de toekomst, jongeren een centralere rol laten spelen binnen het stedelijk weefsel, hun plek laten opeisen binnen organisaties en instellingen.  

We willen dat Gent EYC impact heeft en duurzaam nazindert in de stad. Uiteraard organiseren we onze events ook op een duurzame manier. 

Engage
Engage
Empower
Empower
Care
Care

engage

Binnen de prioriteit ENGAGE zetten we in op actief burgerschap en op vrijwillig engagement van jongeren. We willen jongerenparticipatie versterken en hun stem sterker laten wegen binnen ons lokaal bestuur. 

empower

Omdat jongeren in onze stad fysieke en mentale ruimte nodig hebben zetten we binnen de prioriteit EMPOWER in op initiatieven die enerzijds zorgen voor meer kwalitatievere (publieke) ruimte voor jongeren maar die anderzijds ook ruimte geven voor talent en experiment.

care

Omdat we mentale gezondheid, diversiteit & duurzaamheid hoog in het vaandel dragen zorgen we via de prioriteit CARE voor maximale kansen voor alle jongeren? We willen dat Gent een stad is waar jongeren zich gelukkig, gezond en veilig voelen ongeacht hun afkomst of hun identiteit.