building castles in the sky – gouvernement vzw

Gouvernement is een nomadisch artistiek platform gegroeid uit de gelijknamige multidisciplinaire artistieke kunstenplek in Gent. Het ondersteunt jonge en zoekende makers met een focus op kruisbestuiving en begeleidt langdurig artistieke trajecten. Ruimte voor experiment, mogelijk gemaakt door een trial & error-aanpak, staat centraal. Onder meer dankzij het onderhouden van brede partnerschappen worden ontwikkelings- en presentatiekansen in uiteenlopende contexten opgezet voor de ondersteunde makers. Met Building Castles in the Sky (kortweg Castles) gaat Gouvernement samen met Reinout Dewulf en Bebe Books op zoek naar wat jongeren missen in hun buurt. Welke plek of wat missen ze in hun buurt? Hoe ziet die gemiste plek eruit? Wat kan die zijn? Wat is er nodig om van een bestaande plek een eigen plek te maken. Met deze vragen gaan ze samen aan de slag in de wijken in de 19de eeuwse gordel (Ledeberg, Muide, Brugse Poort, Heuvelpoort,...). Dit doen ze niet alleen maar met en via bestaande jongerenorganisaties die die omgevingen kennen, er werken en er leven (jeugdhuis Minus One, nabije scholen, jeugdbewegingen,...). Uiteindelijk zullen ze een 20-tal haalbare ideeën ook effectief uitvoeren, met de jongeren en ondersteund door een groep jonge kunstenaars (in samenwerking met de kunstscholen) en de technische en productionele teams van de partners. De dromen van de jongeren voor hun buurt worden als het ware uitgebeeld in een samenwerking tussen de kunstenaars en de jongeren