gent x vila cruzeiro – avansa regio gent

Avansa is een sociaal-culturele organisatie die activiteiten en projecten organiseert met als doelgroep mensen en groepen met een verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid. In 2024 richten ze zich met dit project specifiek naar jongeren uit drie buitenwijken van Gent. Avansa heeft als doel te streven naar een democratische, diverse en inclusieve samenleving en de sociale ongelijkheid en armoede aan te pakken. In het verleden brachten ze al jongeren van Nieuw Gent en Braziliaanse jongeren uit de favela’s van Rio de Janeiro samen. Tijdens een uitwisseling van deze Braziliaanse jongeren in België werd er een hechte band gecreëerd tussen beide groepen. Wat volgde was een reis vol culturele uitwisseling, maakten jongeren samen een documentaire, volgden ze muzikale workshops en deelden ze verhalen over hoe zij hun jeugd ervaren. Deze jongeren willen ze in 2024 opnieuw uitnodigen naar Gent. Terug gaan ze in gesprek met deze jongeren over hoe zij jeugdwerk ervaren en hun visie naar de toekomst toe.