lejo vzw – jongeren maken ‘in beeld’

LEJO is een organisatie die jongeren ondersteunt op verschillende vlakken via activiteiten en ervaringsgerichte begeleiding. De organisatie werkt op het kruispunt tussen jeugdwerk, jeugdhulp, schoolondersteuning, tienerouders en vorming. Sinds 2021 voorziet de vzw op vraag van Stad Gent in bijzondere jeugdhulp via ‘In Beeld’, waar rust én beweging centraal staan. Het is een plaats waar jongeren kunnen experimenteren, maar ook gewoon kunnen ‘zijn’. In Beeld is een werking die focust op jongeren in kwetsbare leefsituaties, met extra aandacht voor diegenen die de overgang maken tussen minder- en meerderjarigheid en moeite hebben om zich in de samenleving te integreren. In 2024 breidt LEJO de werking uit naar Jongeren Maken ‘In Beeld’. Zo wordt het Caermersklooster en de In Beeld-werking een unieke locatie voor jongeren en worden jongeren nog meer betrokken in de gehele werking. Ze werken mee aan de vormgeving en de architectuur van het gebouw. Uiteindelijk vindt er een toonmoment plaats waarbij de artistieke en architecturale voorstellen van jongeren getoond worden. Bovendien zal In Beeld ook ruimte bieden voor andere projecten een activiteiten in het kader van EYC 2024.