take over - ghent basketball

Basketbal is een prachtige sport die voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daar waar reguliere basketbalclubs beperkte plaatsen hebben en vaak te duur zijn, is Ghent Basketball een laagdrempelige organisatie voor alle Gentse jongeren. Ghent Basketball organiseert wekelijkse trainingen, maar ook wedstrijden en andere basketbalgerelateerde activiteiten.

Naast sport zet de organisatie ook intensief in op de sociale verbinding van haar basketballers. In 2024 begint Ghent Basketball met TAKE OVER, waarbij de organisatie haar spelers de mogelijkheid biedt om maximaal te participeren in de werking van de organisatie. Stapsgewijs en onder begeleiding kunnen de jongeren bijvoorbeeld zelf een team coachen, activiteiten helpen organiseren, communicatiecampagnes mee vormgeven enz. 

Met een helder verslag, een persmoment en een video- en fotoreportage wil Ghent Basketball op het einde van het traject tonen dat maximale participatie van leden en jongeren mogelijk én wenselijk is. Zo kan de TAKE OVER als voorbeeld dienen voor andere sportclubs en -organisaties. Het project verspreidt zich over verschillende locaties in Gent en 2, 3 en 4 augustus vindt een toonmoment plaats in de sporthal van Bourgoyen.