eunivercities network meetings

Met EUnivercities worden verschillende netwerk meetingen georganiseerd tussen 6/05 en 8/05 om de samenwerking over complexe uitdagingen tussen de stad en hoger onderwijsinstellingen te verbeteren. 

Er zal gespecificeerd worden op praktijken zoals community service learning en challenge-based learning in living labs om waardevolle inzichten voor zowel de stad als het onderwijs te verkrijgen. Vragen die zullen verkent worden tijdens de bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld: Hoe leren en onderzoek plaatsvindt in samenwerking tussen stad en onderwijs maar ook hoe leer-ecosystemen ontstaan en hoe de samenwerking tussen de stad en hoger onderwijs verder ontwikkelt kan worden.