exclusief inclusief ontwerpmanifestatie

Hoe ziet Gent er in de toekomst uit als het van jongeren afhangt? De enige manier om dat te weten te komen, is door het hen te vragen en te laten verbeelden. lalalal

Dit academiejaar gaan de verschillende Gentse ontwerpopleidingen aan de slag met opgaves geformuleerd door Gentse stadsjongeren. Allemaal omdat Gent dit jaar Europese Jongerenhoofdstad is. Het is de eerste keer dat zoveel ontwerpateliers aan de UGent, KUleuven, KASK – Hogent, Deeltijds Kunstonderwijs Gent en Sint-Lucas Kunsthumaniora allemaal rond hetzelfde thema werken. Daarom spreken we van een heuse ontwerpmanifestatie, gecoördineerd door de Stadsbouwmeester en de Gentse jeugddienst, onder de vleugels van het Architectuurplatform Gent.

Het thema

De ontwerpmanifestatie kreeg de titel Exclusief Inclusief.
Want wat blijkt? Jongeren in Gent hebben nood aan exclusieve ruimte met een inclusief karakter. Gentse jongeren willen zich veilig voelen, meer zichzelf kunnen zijn, meer ruimte om samen te komen en ruimte om ’t spel te spelen. Sporten, flirten, kijken en bekeken worden, … dat soort dingen. En dat exclusief, zelfstandig en zonder toezicht.

Het opzet

In 2023 legden 50 stadsjongeren uit 5 jeugdorganisaties uit 5 wijken 100 ontwerpuitdagingen op tafel. Dit schooljaar zijn ontwerpjongeren – middelbare scholieren, architectuur-, interieur-, stedenbouw- en landschapsstudenten … – met die uitdagingen aan de slag. En dat op plekken in de stad waar ze potentieel zien. Plekken waar ze de ON- uit ONveilig (zatlappen, verkeer, toerisme, scheldtirades, vuilnis … ), uit ONbetaalbaar (wonen, consumeren, horeca … ) uit ONbereikbaar (sportclubs, gentrificatie, buitengebied…), uit ONherbergzaam (gebrek aan stilte, aan beschutting, aan hangplek …), en uit ONbegaanbaar (wegen, voorzieningen…) willen halen. Ze werken atelieroefeningen uit en trekken de stad in. Er zijn studiedagen en een gezamenlijke projectweek. Er is een internationaal congres waarbij de expertise van jeugdwerkers, onderzoekers en ontwerpers samengebracht wordt. En dat alles wordt verzameld in een expo Exclusief Inclusief. Als kers op de taart ten slotte, mogen jongeren dit jaar de Gentse Architectuurprijs uitreiken.
 

Wat staat er op het programma?

14 maart De jonge stad. Studiedag Exclusief Inclusief, Archipel vzw + Stadsbouwmeester Gent
25-29 maart Druk.festival. Projectweek van de architectuuropleidingen aan UGent en KULeuven, met raamexpo in de vitrine, op ’t Zuid in de oude stadsbib.
7-8 mei Internationaal congres Exclusief Inclusief. Ruimte om jong te zijn in de stad, in Broei
6 oktober Uitreiking Architectuurprijs Gent
6-20 oktober Overzichtsexpo Exclusief Inclusief
 

Wil je meedoen?

We willen graag de stem van jongeren luider doen klinken: Ben jij -30 en wil je in de jury voor de Architectuur Prijs Gent of deelnemen aan ontwerpworkshops? Contacteer ons. Ervaring is niet nodig. Wij voorzien begeleiding, snacks en plezante tochten in Gent. Goesting? Vragen? Contacteer ons via mail

Deze Gentse ontwerpopleidingen nemen alvast deel: UGent, Vakgroep Architectuur & Stedenbouw, KUleuven, faculteit architectuur, Campus Sint-Lucas Gent, KASK – Hogent, opleiding landschaps- en tuinarchitectuur, landschapsontwikkeling, Deeltijds Kunstonderwijs Gent, Sint-Lucas Kunsthumaniora.