groot debat

In aanloop naar de verkiezingen in 2024 organiseren LARF!, de Jeugddienst Stad Gent, KOPERGIETERY, de Jeugdraad Gent en Kunstencentrum VIERNULVIER samen een grootschalig project binnen Ghent European Youth Capital 2024 om jongeren warm te maken om naar de stembus te trekken: Groot Debat 2024. 

Klassentrajecten
We werken met 33 klassen van 23 diverse Gentse scholen met jongeren uit het 5e, 6e of 7e jaar secundair onderwijs, uit alle onderwijsnetten en alle richtingen aan een forum voor informatie, dialoog en debat. In meerdaagse trajecten doorheen het schooljaar gaan we met de leerlingen dieper in op politieke thema’s waar zij van wakker liggen, zowel inhoudelijk als creatief. Jongeren krijgen inhoudelijke input van een expert, gaan daarna in discussie in de klas aan de hand van stellingen, en vertalen dit thema in een creatief product, onder begeleiding van een maker.

De thema’s uit de trajecten zijn klimaat, geld, goed in je vel, stad van de toekomst, democratie en samen leven. Bij elk thema leggen we in de sessies de link naar beleid en de impact daarvan. 

Debat
Op 25 april 2024 dagen we de jongeren ten slotte uit om met elkaar én met beleidsmakers in debat te gaan. Ze leren kritisch omgaan met informatie en zelf voorstellen formuleren waar beleidsmakers mee verder kunnen. Zo versterken we hun stem en krijgen ze meer voeling met onze democratie.

In de voormiddag gaan jongeren van de verschillende scholen met elkaar in gesprek tijdens 75 tafeldebatten van 10 jongeren. Daarna krijgen ze de kans om zelf in dialoog te gaan met politici van verschillende niveaus. 

In de namiddag volgt een groot slotdebat, gemodereerd door prof. Carl Devos, met de partijvoorzitters. 5 à 10 jongeren zullen, na coaching door diverse experts, zelf het woord nemen en de partijvoorzitters het vuur aan de schenen leggen. Tijdens het debat kunnen jongeren uit de zaal reageren en vragen stellen. We gebruiken input uit de tafeldebatten in de voormiddag in het debat.

Doorheen de dag zullen de creaties van de klassentrajecten een plek krijgen. We voorzien veel animatie, verschillende methodieken en interactie.