de kladstad, een grenzeloze zone – ocup

De Kladstad is een project dat valt onder de werking van Ocup vzw. Het is een participatief project waarin ze jongeren met een vluchtverhaal verbinden met jongeren uit de Gentse wijken. OCUP ondersteunt deze jongeren bij de opbouw van eigen plekken in de stad. Ze vertrekken hierbij vanuit noden, talenten en knowhow van de jongeren en implementeren dit in hun bestaande methodieken rond het invullen van vrije ruimte. Ruimte en het eigenaarschap over die ruimte wordt een springplank tot zelfontwikkeling en schept kansen tot het vinden van aansluiting met de maatschappij. Tijdens het openingsweekend wilt Kladstad inzetten op het empoweren van jongeren met en zonder vluchtverhaal, op ontmoeting en verbinding. Daarbij willen ze een mobiele jeugdwerking oprichten voor en door de jongeren in het Rozebroekenpark. Deze vinden momenteel geen aansluiting tot de reguliere bestaande jeugdwerkingen. Dit willen ze veranderen door deze jongeren een vaste plek te geven waar ze eigenaarschap over krijgen. Dit tracht OCUP te bereiken door een mobiele plek te voorzien en daar samen aan te bouwen. Ze willen dit doen door samen met hen verschillende activiteiten te organiseren en bouwdagen in te plannen. Kladstad begeleidt de jongeren en motiveert ze om op een autonome manier te werk te gaan.